Tisztelt Látogató, Érdeklődő!

Köszöntöm a Consilium-Tender Oktatási, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján. A cég 2007-es megalakulása óta humánszolgáltatással foglalkozik. 2014 óta a jogszabályi változás eredményeképpen a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal határozata alapján engedélyezett felnőttképzési tevékenységgel bír, nyilvántartási száma: E-001044/2015. 

A 2020-as jogszabályi változást követően Intézményünk a következő nyilvántartási számokkal rendelkezik: 

B/2020/001613
2020. 09. 28.
E/2020/000073
2020. 09. 17.

Munkáinkat mintegy 200 fős speciális szolgáltatói, szakértői bázis támogatja.

Intézményünk ügyfelei részére olyan minőségi képzéseket és képzésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, amely segítségével résztvevőinek biztosítja a legmegfelelőbb kompetencialapú képzést, eredményes alkalmazásra történő felkészülést, legyen az engedélyezett képzés, akkreditált pedagógus továbbképzés illetőleg a személyes gondoskodást végzők számára nyújtott szociális képzés. Igény szerint bárhol, bármikor rendelkezésre állunk képzések, tanfolyamok, workshopok szervezésében, garanciát vállalva a minőségi szolgáltatásra.

Jelmondatunk:

„A tudás értékesebbé tesz.”

Legfontosabb szakterületeink:

Közoktatás-fejlesztés

 • felnőttképzés (több mint 1000 képzés)
 • mentori szolgáltatás (több mint 6000 óra)
 • szupervízió
 • mediáció
 • coaching
 • pályaorientáció
 • kompetenciafejlesztés
 • programfejlesztés (OKJ, felsőfokú, felnőttképzés, szociális, egészségügyi, pedagógus)
 • tananyagfejlesztés
 • mentálhigiénés szolgáltatás, lelki-segély szolgálat diákok, szülők, pedagógusok számára
 • esélyegyenlőség segítését szolgáló fejlesztések
 • szakképzéssel kapcsolatos fejlesztések
 • jó gyakorlatok fejlesztésével, átadásával, minősítésével kapcsolatos tanácsadás, hálózatépítés, kutatási szolgáltatás

Komplex humán szolgáltatás

 • életmód-tanácsadás, családi életre nevelés
 • egészség-prevenció
 • civil szervezetek fejlesztése
 • pályaorientáció
 • különböző szervezetek, humánterületek hálózatba szervezése
 • szociális területen fejlesztések

Szervezetfejlesztés

 • átvilágítás
 • változásmenedzsment
 • hatékony kommunikáció
 • szervezet-átalakítás

Referenciáink a korai intervenciós, sérült, vagy fogyatékos gyermekeket érintő fejlesztő, programok tekintetében:

 1. Jó gyakorlatok fejlesztése pedagógiai szakszolgálatok számára a TÁMOP-3.4.2/B kiemelt projekt keretein belül 2013-2014. években – kutatási feladat.
 2. Protokollok fejlesztése a kora gyermekkori ellátó rendszer területén a TÁMOP-3.1.1 kiemelt projekt keretei közt 2013-2014. években – kutatási feladat.
  1. Kora gyermekkori gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálat, diagnosztika protokollja
  2. Családközpontú kommunikáció és tájékoztatás protokollja
  3. Kora gyermekkori interdiszciplinális teammunka protokollja
  4. A kora gyermekkori ellátás szervezése és nyomon követése
  5. A kora gyermekkori fejlesztő-terápiás munka szervezése, nyomon követése
 3. Drámapedagógiai módszerek fejlesztése a szakszolgálati munkában a TÁMOP-3.4.2.B kiemelt projektben 2014-2015. években – kutatási feladat.
 4. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelű „Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” című projekt megvalósításában Szervezetfejlesztési, szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása” stratégiai és operatív szinten 2013-2014. években (megvalósított felnőtt-akkreditált továbbképzések száma: 3 db megvalósított pedagógus-akkreditált továbbképzések száma: 4 db megvalósított szociális továbbképzések száma: 12 db, workshopok, műhelymunkák, előadások, fejlesztési tanulmányok).
 5. „Anya játssz velem, mesélj nekem” program kifejlesztése, bevezetése a Berettyóújfalui Kistérségben, Hódmezővásárhelyen. A program az 1-5 éves korú gyermekeket nevelő édesanyáknak szól, akik a kisgyermekek gondozásával, fejlesztésével, a nevelés lehetőségeivel ismerkednek meg közös együttjátszás, mesélés, beszélgetés, kézműves foglalkozás során.

Jelentősebb referenciáink hálózatépítés területén

 1. TÁMOP-3.2.2 pályázati keretek közt hálózatépítés, területi együttműködések kialakítása módszertani tekintetben 3-3 megye területén az Észak-Alföldi Régióban és a Dél-Alföldi Régióban a köznevelés teljes spektrumában (köznevelési intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek, fenntartók) 2010-2011. évben.
 2. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelű „Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” című projektben a fenntartók, köznevelési, szociális intézmények, együttműködésének kialakítása az érintett lakosság bevonásával 2013-2014. években.

Dürgőné Varga Tímea
ügyvezető