Akkreditált pedagógus továbbképzések:

képzés neve időpont helyszín óraszám (óra) létszám (fő)
Múzeumok a köznevelés szolgálatában – az élményszerű tanítás, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében, IKT valamint multimédiás használati eszközök alkalmazásával 2018.02.16.-2018.02.18. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében 2018.02.16.-2018.02.18. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Környezettudatos életmódra nevelés 2018.02.16-2018.02.18. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Problémamegoldási képességek fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel a reál tantárgyak tanítása során 2018.03.09.-2018.03.11. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben 2018.03.09.-2018.03.11. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben 2018.03.21-2018.03.23. Mezőcsáti Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 30 20
Drámapedagógia, mint lehetséges módszer a tanári munka hatékonyabbá tételéhez 2018.03.23-2018.03.25. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Pedagógusok érzelmi intelligenciájának fejlesztése 2018.03.23.-2018.03.25. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával 2018.04.13.-2018.04.15. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Az interaktív tábla eredményes alkalmazása az oktatásban 2018.04.13.-2018.04.15. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Személyiségfejlesztés és esetmegbeszélés a pedagógiai munka konfliktusainak kezelésére 2018.04.13.-2018.04.15. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A pedagógiai projekt elméleti és gyakorlati alapjai, alkalmazásának lehetőségei 2018.04.06-2018.04.14. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, 1035 Budapest, Raktár u. 1. 30 30
Differenciálás a pedagógiai gyakorlatban 2018.04.20.-2018.04.22. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei 2018.04.27.-2018.04.29. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával 2018.05.11.-2018.05.13. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei 2018.05.11.-2018.05.13. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
A mérés-értékelés, mint a fejlesztés eszköze a pedagógiai gyakorlatban 2018.05.18.-2018.05.20. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Családdinamikai ismeretek a pedagógiai munkában 2018.05.18-2018.05.20. Lilla Téri Általános Iskola, 4031 Debrecen, Vág u. 9. 30 10
Életút támogató pályaorientáció a köznevelésben 2018.05.25.-2018.05.27. Almásy Apartmanház rendezvénytér, 57  Gyula, Károly Róbert u. 3. 30 10
A tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával 2018.10.11.-2018.10.13. Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Otthona – Idősek Gondozóháza 5720 Sarkad, Gyulai út 8. 30 12
Életút támogató pályaorientáció a köznevelésben 2018.10.18.-2018.10.20. Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3. 30 12
Drámapedagógia, mint lehetséges módszer a tanári munka hatékonyabbá tételéhez 2018.11.29.- 2018.12.01 Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola
5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 43
30 15