Képzés megnevezése Alapítási engedély száma Óraszáma Érvényesség vége
A fejlesztés központú mérés-értékelés elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére 12/140/2019 30 2024.07.02
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának és  nevelésének eszközei-  különös tekintettel a  speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra 12/143/2019 30 2024.07.02
Az agresszió kezelésének lehetőségei köznevelési intézményekben: mediáció, resztoratív konfliktuskezelés, esetmegbeszélés 12/157/2019 30 2024.07.22
Családdinamikai ismeretek elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére 12/142/2019 30 2024.07.02
Differenciált tanulásszervezés, a tanulói különbségekhez való alkalmazkodás a pedagógiai gyakorlatban 12/156/2019 30 2024.07.22
Digitális taneszközök és használatuk a pedagógia szolgálatában 12/155/2019 30 2024.07.22
Drámapedagógia elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére 12/200/2019 30 2024.08.28
Hatékony tanulási módszerek bemutatása az örömteli és eredményes tanulás érdekében 12/158/2019 30 2024.07.22
Konfliktus és stressz kezelés – mediáció alkalmazása a megelőzés és a lelki kiégés (burnout) elkerülése érdekében 12/201/2019 30 2024.08.28
Művészetoktatás – az élménypedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás eszközök alkalmazásával. 12/141/2019 30 2024.07.02
Olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése a legújabb tanítási-tanulási módszerekkel 12/116/2019 30 2024.05.29.
Szenvedélybetegségek (addiktológia) illetve függőségek elleni küzdelem a köznevelésben 12/115/2019 30 2024.05.29.